Το Επιχειρηματικό Πάρκο Ασπροπύργου  στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής  με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου και μέλη του Βιομηχανικού Πάρκου Ασπροπύργου Νότιου Τομέα (ΒΙΠΑΝΟΤ)

 Γ. Πατούλης:  «Θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις έργα και υποδομές που ενισχύουν την  επιχειρηματικότητα και συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας»

Η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής στην υλοποίηση των αναγκαίων οδικών έργων που προβλέπει ο σχεδιασμός για την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Πάρκου Ασπροπύργου συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου Ν. Μελετίου, τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΒΙΠΑΝΟΤ  Ασπροπύργου ΑΕ» Π. Μπήτρο και στελέχη του φορέα και της Περιφέρειας.

 

Η έκταση που πρόκειται να αναπτυχθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι συνολικής επιφάνειας 2.061,82 στρεμμάτων περίπου. Εντός του Πάρκου μπορούν, μεταξύ άλλων, να εγκατασταθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της REDEPLAN Μ. Μπαλτάς, ο Σ. Γατόπουλος Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. και ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α. Καλογερόπουλος, ζητήθηκε η συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση των κεντρικών οδικών αξόνων της  ΒΙΠΑΝΟΤ Α.Ε.. Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων αξόνων θα προβλέπει μεταξύ άλλων και την κατασκευή δικτύου φωτισμού και όμβριων υδάτων.

 

Όπως επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που συζητείται εδώ και 25 χρόνια.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης ζήτησε από τα στελέχη της Περιφέρειας να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους στον Δήμο Ασπροπύργου και τα στελέχη της ΒΙΠΑΝΟΤ με στόχο να προσδιοριστούν με ρεαλισμό συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εκπόνησης μελετών και δημοπράτησης του έργου.   

 

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, κατά τη συζήτηση υπογράμμισε ότι στις προτεραιότητες της Περιφέρειας είναι η επένδυση στην επιχειρηματικότητα με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Αττικής και συμπλήρωσε:

«Αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα που έχουμε στη διάθεσή μας δρομολογούμε δράσεις που ενισχύουν την υπάρχουσα επιχειρηματικότητα και δίνουν κίνητρα σε νέους επιχειρηματίες. Θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις έργα και υποδομές όπως η ΒΙΠΑΝΟΤ Ασπροπύργου, καθώς συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συγχρόνως εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου Πάρκου μπορεί να αποτελέσει ένα πιλοτικό οδηγό για την ανάπτυξη αντίστοιχων πάρκων και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η ισχυρή πολιτική βούληση της Περιφέρειας Αττικής και το  γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του Δημάρχου Ασπροπύργου ένας έμπειρος Αυτοδιοικητικός, όπως ο Ν. Μελετίου, με τον οποίο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, αποτελούν  καθοριστικά στοιχεία τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση αυτού του εμβληματικού έργου».