Επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ - "Πράσινο φως" από το υπουργείο Υποδομών

Το “πράσινο φως” έδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για το Θριάσιο ΙΙ.

Ο προηγούμενος διαγωνισμός που προκηρύχθηκε στις αρχές του έτους κατέστη άγονος, καθώς η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε από την κοινοπραξία Hellenic Train – Damco ήταν εκπρόθεσμη.

Σημειώνεται ότι το Θριάσιο ΙΙ ή αλλιώς ο Εμπορευματικός Σιδηροδρομικός Σταθμός και Σταθμός Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) αφορά ακίνητο έκτασης 1.450 στρεμμάτων περίπου, κυριότητας ΟΣΕ, στο οποίο έχουν κατασκευασθεί και υφίστανται σιδηροδρομικές υποδομές, οδοί πρόσβασης, σιδηροδρομικός σταθμός διαλογής, χώροι εναπόθεσης φορτίων, χώροι τελωνείου και γραφείων, καθώς και χώροι αποθήκευσης και άλλα κτήρια υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Η σύμβαση παραχώρησης που θα συναφθεί, εφόσον στεφθεί από επιτυχία ο νέος διαγωνισμός, έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση του τεχνικού έργου (ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού) του σιδηροδρομικού terminal, καθώς και την παροχή των υπηρεσιών, τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του κατά τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.

Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, περιλαμβανομένης και της περιόδου εκτέλεσης του τεχνικού έργου, ορίστηκε σε 30 έτη.
Εκτός από το Θριάσιο ΙΙ, για το οποίο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα επιθυμούσε περισσότερους “διεκδικητές”, εξελίξεις αναμένονται και για το Θριάσιο Ι, καθώς η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης δεν έχει ψηφιστεί ακόμα από τη Βουλή.