Στις δειγματοληψίες που έγιναν στον υγρότοπο του Βουρκαρίου Αγίας Τριάδας Μεγάρων από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

Σύμφωνα με τις ελεγχόμενες παραμέτρους της κείμενης νομοθεσίας οι μετρήσεις στο νερό στο Βουρκάρι

 

Δειγματοληψία στο θαλασσινό νερό στην περιοχή του Βουρκαρίου Δήμου Μεγαρέων πραγματοποίησε στις 15 Ιανουαρίου 2021 για μικροβιολογική και χημική ανάλυση η αρμόδια Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, μετά από αίτημα του Δήμου Μεγαρέων για εξακρίβωση της σύστασης αφρώδους υλικού εμφανίσθηκε στην επιφάνεια της θάλασσας.

Τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων του δείγματος από το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας ήταν σύμφωνα ως προς τις ελεγχόμενες παραμέτρους με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα εντόπισαν Ph 7.3, αγωγιμότητα 52,9Χ103, αλκαλικότητα 177, χλωριόντα 22,7Χ103.

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής, υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσμόπουλου, ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των Δήμων και παρακολουθούν στενά τις τιμές και τις ενδείξεις σε όσα σημεία της περιοχής μας, ιδιαίτερα όπου τίθεται ζήτημα προστασίας, όπως στον υγρότοπο στο Βουρκάρι.