Τοποθετήθηκε για την ενημέρωση για την Ελευσίνα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ο Γιώργος Τσουκαλάς: “Η χθεσινή ενημέρωση της Πολιτιστικής στο Δημοτικό Συμβούλιο αφορούσε το νέο λογότυπο της εταιρείας, ένα ανοικτό κάλεσμα σε καλλιτέχνες, και μια συνέντευξη τύπου. Όλα αυτά είχαν προαποφασιστεί και οι δημ. σύμβουλοι απλά ενημερώθηκαν.
Είναι σαφές ότι ο διάλογος που πρέπει να γίνει για την πόλη τους ανθρώπους της και την Πολιτιστική πρέπει να έχει βάθος και ειλικρίνεια. Δεν μπορεί να είναι ενημερωτικός, διεκπεραιωτικος, κουτσουρεμενος ή αυστηρά προκαθορισμενος ώστε να συμφέρει τις επιδιώξεις της δημ. Αρχής.
Λίγο μετά η Δέσποινα Οικονόμου χωρίς να λάβει καμία απάντηση από την δημ. Αρχή επεσήμανε ότι η φωτεινή επιγραφή η οποία σχεδιαζόταν να τοποθετηθεί στο Αναψυκτήριο του Οργανισμού Λιμένος και είχε αρχικο κόστος 7.154,80€, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΠΠΕ 2023, “μετατράπηκε” σε Καλλιτεχνικο έργο και το κόστος της εκτοξεύθηκε στα 32.659,12€, 25.000 επιπλέον του αρχικού κόστους.
Και την χθεσινή αλλά και για όλες τις διατυπωμένες και συγκεκριμένες αποκαλύψεις η δημ Αρχή καθώς και οι εκπρόσωποί της στο Δ.Σ. της Πολιτιστικής δεν έχουν πει το παραμικρό.
Η σιωπή όμως είναι συνενοχή”.