Μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας διαμορφώνονται εκ νέου τα Δημοτικά Τέλη.
Πιο συγκεκριμένα μειώνονται κατά 10% για τα σπίτια της Ελευσίνας και της Μαγούλας και κατά 15% για τα καταστήματα και τις μικρές επιχειρήσεις.

Πλήρης απαλλαγή δημοτικών τελών θα έχουν οι ευπαθείς ομάδες.
Ταυτόχρονα ωστόσο αυξάνονται κατά 10% τα τέλη σε μεγάλες επιχειρήσεις και logistics.
«Είναι αδύνατον να κλείσουμε τα μάτια και τα αυτιά μας στα προβλήματα που όλοι μας καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, σε μια παρατεταμένη οικονομική κρίση αλλά και εν μέσω ενεργειακής.
Ήταν λοιπόν, μια απαραίτητη κίνηση ως ελάχιστη βοήθεια στον οικογενειακό προϋπολογισμό και τους επαγγελματίες.» δήλωσε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονόμου.