Σοβαρά ερωτηματικά συνεχίζουν να υπάρχουν γύρω από τη λειτουργία και την εξέλιξη της πορείας της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας Eleusis 2021, μετά και την επιστολή του Αντιπροέδρου  του Δ.Σ. Γιάννη Εριφυλλίδη, που ακολουθεί.

 

“Όταν πριν από μερικούς μήνες κλήθηκα να υπηρετήσω τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας Eleusis 2021, ανέλαβα τα καθή

κοντά μου με την ελπίδα ότι η κρίση που πέρασε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια ίσως είχε γίνει η αφορμή να αλλάξουν κάποια τουλάχιστον από τα κακώς κείμενα που κρατούσαν την Ελλάδα πίσω για τόσες δεκαετίες και να πάψουν πια οι πρακτικές αυτές που ακριβώς οδήγησαν τη χώρα μας στη βαθιά αυτή κρίση την οποία ακόμη όλοι βιώνουμε.

 

Ανέλαβα την πολύ τιμητική αυτή θέση με αδιαπραγμάτευτη την πίστη μου και την αφοσίωσή μου στην απαρέγκλιτη τήρηση του νόμου και τον σεβασμό μου στους πολίτες αυτής της χώρας που επιτέλους θέλουν να δουν κάτι να αλλάζει προς το καλύτερο και ιδιαίτερα προς τους κατοίκους της Ελευσίνας, οι οποίοι με εξέλεξαν σε αυτήν τη θέση και για τους οποίους η Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνα 2021 είναι μια ιστορική ευκαιρία για την επανόρθωση αδικιών προς την πόλη τους, μια ιστορική ευκαιρία που όμοιά της δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν ούτε πρόκειται να υπάρξει ποτέ στο μέλλον.

Δυστυχώς στους πέντε μήνες της θητείας μου – και παρόλο που το Υπουργείο Πολιτισμού προς τιμήν του δεν αναμιγνύεται στις αποφάσεις του ΔΣ της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας 2021 – έχω βρεθεί αντιμέτωπος με μια εμμονή στην καταστρατήγηση του νόμου, καθώς και με άλλες πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν με την τήρηση της νομιμότητας και της διαφάνειας και για τις οποίες, παρά τις αφόρητες πιέσεις, έχω ήδη ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ελευσίνας με δύο μέχρι στιγμής επιστολές μου.

Παραθέτω ως ένα ενδεικτικό και μόνο παράδειγμα την αιτιολογία μου (ως μόνου μειοψηφούντος) σχετικά με την καταψήφιση της πρότασης για τον ορισμό του κυρίου Βασίλη Χαραλαμπίδη ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας 2021, η οποία περιλαμβάνεται σε σχετική απόφαση του ΔΣ η οποία ελήφθη στις 30 Μαρτίου 2020 και κατά καταστρατήγηση της αρχής της διαφάνειας δεν έχει ακόμη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διαύγειας:

«Καταψηφίζω την πρόταση για την πρόσληψη του κυρίου Βασίλη Χαραλαμπίδη ως καλλιτεχνικού διευθυντή με το εξής αιτιολογικό: θεωρώ ότι η ως άνω πρόσληψη είναι παράνομη, καθώς γίνεται κατά καταστρατήγηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόσωπο του κυρίου Χαραλαμπίδη, ο οποίος παρανόμως έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται στην εταιρία χωρίς καμία σύμβαση, κατά τη χρονική στιγμή που του έγινε η πρόταση να αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση, υπήρχε ασυμβίβαστο το οποίο δεν του επέτρεπε να προσληφθεί στην εταιρία. Ως προς αυτό μας έχει υποβληθεί σχετική γνωμοδότηση από τους νομικούς συμβούλους της εταιρίας. Δύο μήνες μετά ο κύριος Χαραλαμπίδης φέρεται να μην έχει πλέον κανένα ασυμβίβαστο το οποίο να παρακωλύει την πρόσληψή του στην εταιρία, γεγονός που βεβαιώνεται με νεότερη γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της εταιρίας. Ωστόσο, η γνωμοδότηση αυτή βασίζεται μεταξύ άλλων σε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο κύριος Χαραλαμπίδης ενόψει της επιδιωκόμενης πρόσληψής του (σημειωτέον χωρίς διαγωνισμό) μεταβίβασε το εταιρικό μερίδιο του στην εταιρία Bios στη μητέρα του, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη προσπάθεια καταστρατήγησης του νομικού πλαισίου που διέπει την εταιρία μας. Ως προς την κρίση και την απόφασή μου δεν μπορούν να έχουν βαρύνουσα σημασία απόψεις, όπως ότι «και ο Φλαμπουράρης αυτό έκανε» ή ότι «και εσύ Γιάννη αυτό θα έκανες». Όχι, ούτε αυτό θα έκανα ούτε όσο είμαι Αντιπρόεδρος αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήταν ποτέ δυνατό να υπερψηφίσω μια τέτοια πρόταση. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο στις αρχές και στην ηθική μου.»

Έχω ήδη ζητήσει να κληθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ελευσίνας, όταν αυτό αρχίσει και πάλι κανονικά τις εργασίες του, προκειμένου να δώσω περισσότερες πληροφορίες και εξηγήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των επιστολών μου.

Γιάννης Εριφυλλίδης
Αντιπρόεδρος ΔΣ της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας 2021