Παρασκευή 29/1 : 10:00 – 15:00
Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας (Αρτέμιδος 3)
Κυριακή 31/1 : 10:00 – 15:00 Πλατεία Ηρώων, Ελευσίνα
Ο εργαστηριακός έλεγχος αφορά σε όλους τους δημότες της Ελευσίνας & της Μαγούλας, οι οποίοι θα προσέρχονται πεζοί στα ανωτέρω σημεία.
Κατά την προσέλευσή σας, θα χρειαστεί:
Να αποστείλετε τον αριθμό 1 στο 13033
Να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ ή τον αριθμό της αστυνομικής σας ταυτότητας
Δεδομένης της επανεκκίνησης της Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους συνδημότες μας, τη μαθητική αλλά και εκπαιδευτική κοινότητα, να προσέλθουν στους χώρους διεξαγωγής των ελέγχων, προκειμένου να εξεταστούν και να διασφαλιστεί η ομαλή επαναφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και η εύρυθμη καθημερινότητα στον Δήμο μας.