Αργύρης Οικονόμου: «Προσφεύγουμε κατά της απόφασης που δεν χαρακτηρίζει ιστορικό τόπο την ΠΥΡΚΑΛ»

Στον ορισμό δικηγόρου για τον χειρισμό της απόφασης περί μη χαρακτηρισμού της ΠΥΡΚΑΛ ως ιστορικού τόπου, προχωρά ο Δήμος Ελευσίνας μετά και από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το χρονικό

Με την υπ αριθμ. 21/27.06.2019 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), χαρακτηρίζονται :

α) Ως Ιστορικός Τόπος, το βιομηχανικό Συγκρότημα του εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ, στην Ελευσίνα Ν. Αττικής

β) Ως Νεότερα Μνημεία με τον εξοπλισμό τους in situ, καθώς και της καμινάδας στο βόρειο τομέα του βιομηχανικού συγκροτήματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», η οποία γνωμοδότηση βασίστηκε σε επιτόπια αυτοψία και ειδική επιστημονική και εμπεριστατωμένη κρίση,  έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ, μας βρίσκει σύμφωνους, καθώς μόνο θετικό αποτύπωμα, μπορεί να έχει για την πόλη μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή .

Στις 19/12/2019 με απόφαση του ΚΣΝΜ (Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων) με οριακή πλειοψηφία, δεν χαρακτηρίζει την ΠΥΡΚΑΛ ως Ιστορικό Τόπο.

Το γεγονός δε ότι ήταν οριακή (5 κατά και 4 υπέρ) καταδεικνύει τον έντονο προβληματισμό των επιστημόνων για την επίλυση του ζητήματος.

Ακολούθησαν συσκέψεις με αρμόδιους Υπουργούς, Βουλευτές και Αντιδημάρχους κατά της οποίες, ο Δήμαρχος εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του κατά της εν λόγω απόφασης.

Πράττοντας λοιπόν, όλα τα νόμιμα κατά της απόφασης περί μη χαρακτηρισμού της ΠΥΡΚΑΛ ως Ιστορικού Τόπου και όπως είχε επιφυλαχθεί, ο Δήμος Ελευσίνας, διά του Δημοτικού Συμβουλίου, προσφεύγει στο ΣτΕ.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου: «Είμαστε κατά οποιασδήποτε απόφασης δεν χαρακτηρίζει την ΠΥΡΚΑΛ ως ιστορικό τόπο και γι’ αυτό προσφεύγουμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Και αυτή η απόφαση βρίσκει απέναντι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ΠΥΡΚΑΛ είναι ιστορικός τόπος και έτσι οφείλει να αντιμετωπιστεί. Παραμένουμε σταθεροί στην ήδη διατυπωμένη άποψή μας».