Οι Δήμοι Ασπροπύργου και Μάνδρας – Ειδυλλίας σφράγισαν τη συνεργασία τους, στο πλαίσιο του καλλικρατικού Νόμου για την ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Ο δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου και ο δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης, υπέγραψαν το σχετικό μνημόνιο.

Στόχος των Δήμων της περιφερειακής ενότητας της Δυτικής Αττικής – Ασπροπύργου και Μάνδρας – Ειδυλλίας – είναι η αναβάθμιση των δυνατοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών τους στην εκπόνηση μελετών και έργων.

Η εμπειρία και τα στελέχη της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ασπροπύργου θα υποστηρίζουν τη σύνταξη μελετών, τοπογραφικών, μηχανολογικών σχεδίων και θα αποτελούν από κοινού μέλη των αρμόδιων επιτροπών. Η σύμβαση θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται από κοινή επιτροπή, αποτελούμενη από τους αρμόδιους αντιδημάρχους των δύο Δήμων.

Οι δύο δήμαρχοι σε δηλώσεις τους, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους προς τα υπηρεσιακά στελέχη για το περιεχόμενο της σύμβασης και δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν το αντικείμενό της προς όφελος των κατοίκων και δημοτών τους. Από τη δική του μεριά, ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας αναμένεται το επόμενο διάστημα να επεκτείνει τη συνεργασία του και με τον Δήμο Ελευσίνας, για τη βελτίωση και την ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής.

Η συνεργασία αυτή μεταξύ των δύο Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας της Δυτικής Αττικής αναβαθμίζει τις δυνατότητες των τεχνικών υπηρεσιών στην εκπόνηση μελετών και έργων και αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που δίνει η νομοθεσία για την ανάπτυξη ανάλογων ενεργειών.

Η εμπειρία και τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ασπροπύργου θα υποστηρίζουν τη σύνταξη μελετών, τοπογραφικών, μηχανολογικών σχεδίων και θα αποτελούν από κοινού μέλη των αρμόδιων επιτροπών. Η σύμβαση θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται από κοινή επιτροπή αποτελούμενη από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους των δύο Δήμων.

Τόσο ο Δήμαρχος Ασπροπύργου όσο και ο Δήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας εξέφρασαν την ικανοποίηση τους προς τα υπηρεσιακά στελέχη για το περιεχόμενο της σύμβασης και δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν  το αντικείμενό της, επ’ ωφελεία των κατοίκων και δημοτών τους.

Παρών στην υπογραφή της σύμβασης ήταν και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου, κ. Θεμιστοκλής Τσόκας