Προγραμματισμένες εργασίες πραγματοποιούνται στα “Ελληνικά πετρέλαια” στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου.
Σύμφωνα με αυτή την ενημέρωση -που κοινοποιεί ο Δήμος Ελευσίνας- αναμένονται αυξημένες ποσότητες αερίου καυσίμου στον πυρσό της μονάδας του Ασπροπύργου την Κυριακή 28/02 και την ημέρα επανεκκίνησης της μονάδας, πιθανόν την Πέμπτη 04/03.
Οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, θα παρακολουθούν διαρκώς την ποιότητα της ατμόσφαιρας της περιοχής.
#ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
#ΑΤΤΙΚΗ
#pressgreece