Απαντήσεις για την εκτέλεση έργων στον κυκλικό κόμβο ΠΕΟΑΚ Μέγαρα-Ν. Πέραμος δίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/ Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων εκ μέρους του Υπουργείου, μετά από αναφορά του Αντιπροέδρου της Βουλής Θανάση Μπούρα προς το Υπουργείο Υποδομών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

  • ο κόμβος θα παραμείνει ως ασφαλής λύση και μετά την ολοκλήρωση των έργων
  • Οι εργασίες ανακατασκευής των δύο τεχνικών και του κυκλικού κόμβου προβλέπεται να ολοκληρωθούν και αποδοθούν στην κυκλοφορία τον Αύγουστο του 2022. Η μεγάλη διάρκεια εκτέλεσης των έργων , οφείλεται στο γεγονός ότι (κατ’ απαίτηση του Λειτουργού του έργου παραχώρησης και για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης), δεν εκτελούνται εργασίες επί του αυτοκινητοδρόμου κατά τις περιόδους, Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς, Πάσχα , καλοκαιριού και επισήμων αργιών.
  • Η σήμανση και ασφάλιση που εφαρμόζεται σε κάθε φάση / θέση εργασιών , ακολουθεί τις Αστυνομικές Αποφάσεις που εκδίδονται λαμβάνοντας υπόψιν τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές μελέτες.
  • Και, τέλος,όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα που αναφέρονται, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Υπηρεσίας τέτοια περιστατικά.