Η μικροβιολογική ποιότητα των ακτών κολύμβησης
“ΙΡΙΣ” & “ΦΟΝΙΑΣ”
Η πρώτη μέτρηση του έτους (27/5/2020) μικροβιολογικής ποιότητας στις ακτές κολύμβησης “ΙΡΙΣ” & “ΦΟΝΙΑΣ” έδωσε τα εξής αποτελέσματα:
ΙΡΙΣ
-Κολοβακτηρίδια: 1, με όριο το 250 για εξαιρετική ποιότητα
-Εντερόκοκκοι : 1, με όριο το 100 για εξαιρετική ποιότητα
ΦΟΝΙΑΣ
-Κολοβακτηρίδια: 0, με όριο το 250 για εξαιρετική ποιότητα
-Εντερόκοκκοι : 2, με όριο το 100 για εξαιρετική ποιότητα
ΠΗΓΗ: Δ/νση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής