Τις επόμενες νομικές ενέργειες όσον αφορά τη Χαλυβουργική αξιολογούν στην Εθνική Τράπεζα, μετά την απόρριψη από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της αίτησης υπαγωγής της εταιρείας σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης. 

Η τράπεζα, ως ο μεγαλύτερος πιστωτής της εταιρείας με απαιτήσεις 344 εκατ. ευρώ, κατέθεσε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης της Χαλυβουργικής με στόχο, εάν αυτή εγκρινόταν, τη διενέργεια πλειοδοτικών διαγωνισμών για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της βιομηχανίας. Η αίτηση συζητήθηκε στις 6 Απριλίου και η απόφαση εκδόθηκε χθες Παρασκευή. Πρόκειται για χρόνο-ρεκόρ, όπως σχολιάζουν νομικοί κύκλοι, εάν ληφθεί υπόψη η χρονοβόρος διάρκεια εκδίκασης αντίστοιχων υποθέσεων εταιρειών για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση υπαγωγής τους σε ειδική διαχείριση.

Η Χαλυβουργική θα ήταν η τελευταία εταιρεία που θα υπαγόταν σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, αφού από 1ης Μαρτίου ο σχετικός νόμος έπαψε να ισχύει και πλέον αντίστοιχες περιπτώσεις θα οδηγούνται απευθείας σε πτώχευση και εκκαθάριση. Ωστόσο, δεδομένου ότι η αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης κατατέθηκε στις 24 Φεβρουαρίου, δηλαδή όσο ίσχυαν οι προηγούμενες διατάξεις της νομοθεσίας, η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου δεν εμποδίζει την άσκηση έφεσης, όπως εξηγούν νομικοί κύκλοι.

Εναλλακτικά, σύμφωνα με πηγές, η Χαλυβουργική θα μπορούσε να οδηγηθεί σε εκκαθάριση εν λειτουργία ή να επισπευσθεί η αναγκαστική εκτέλεση μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων. Η περίπτωση της Χαλυβουργικής συνιστά τη μεγαλύτερη εκκαθάριση ελληνικής βιομηχανίας με βάση το ύψος των υποχρεώσεων, που διαμορφώνονται σε 562 εκατ. ευρώ.

«Η Χαλυβουργική σταμάτησε να εξυπηρετεί τις δανειακές υποχρεώσεις της στην Εθνική Τράπεζα τον Νοέμβριο του 2015 και σήμερα αποτελεί το, μακράν, μεγαλύτερο μη εξυπηρετούμενο δάνειο στον ισολογισμό της ΕΤΕ. Εκτοτε η Εθνική Τράπεζα, ενώ είχε το δικαίωμα καταγγελίας, εντούτοις με καλή πίστη και διάθεση και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές εξέτασε όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις», ανέφερε, αρχές του περασμένου Μαρτίου, η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Χαλυβουργικής, στην οποία αναφερόταν ότι η εταιρεία συνέχισε να καταβάλλει όλα αυτά τα χρόνια κανονικά τη μισθοδοσία, υλοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, ενώ εκπληρώνει μέχρι σήμερα κανονικά τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Εκτός από την Εθνική, οι απαιτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς στα τέλη του 2018 ανέρχονταν σε 132,8 εκατ., της Alpha Bank σε 10,4 εκατ. και της Eurobank σε 8,7 εκατ. Οι υποχρεώσεις προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δημόσιες επιχειρήσεις ήταν 41,5 εκατ. (εκ των οποίων περίπου 30 εκατ. προς τη ΔΕΗ) και προς διάφορους προμηθευτές 6,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, καταγράφονται φορολογικές υποχρεώσεις 454.000 ευρώ το ίδιο έτος και υποχρέωση προς ασφαλιστικά ταμεία ύψους 1,3 εκατ.

Επιπλέον 36,1 εκατομμύρια εμφανίζονται ως υποχρεώσεις προς διάφορους πιστωτές και έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα, ενώ επίσης υπάρχουν αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 26,4 εκατ.

πηγή