Απαγορεύεται προσωρινά η χρήση νερού για ανθρώπινη κατανάλωση από το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Ζάχουλη & Αλεποχωρίου του Δήμου Μεγαρέων

Κίνδυνος δημόσιας υγείας εξαιτίας καταστροφής του δικτύου ύδρευσης από την πυρκαγιά

Λ. Κοσμόπουλος: «Λαμβάνουμε εγκαίρως όσα μέτρα χρειάζονται μετά από επισταμένες αυτοψίες των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής»

 

Απόφαση για προσωρινή απαγόρευση χρήσης νερού για ανθρώπινη κατανάλωση από το δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή Ζάχουλη & Αλεποχωρίου του Δήμου Μεγαρέων, ελήφθη από το Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 20η Ιουλίου 2022 κατέστρεψε υποδομές στην εν λόγω περιοχή και τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με εντολές του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου, διενήργησαν επισταμένες και πολύ προσεκτικές αυτοψίες, με σκοπό την απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας των συμπολιτών μας, που διαμένουν ή επισκέπτονται την πληγείσα περιοχή του οικισμού Ζάχουλη και Αλεποχωρίου Μεγάρων. Σχετικά, ο Λ. Κοσμόπουλος επεσήμανε: «Λαμβάνουμε εγκαίρως όσα μέτρα χρειάζονται μετά από επισταμένες αυτοψίες των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής».

Συγκεκριμένα, το πρωί της 21η Ιουλίου, με αφορμή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Ζάχουλη του Δήμου Μεγαρέων, και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας πραγματοποιήθηκε Υγειονομική Αναγνώριση των συστημάτων ύδρευσης της περιοχής.

Αναλυτικότερα, διερευνήθηκε αν υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή ή θραύση σωλήνων, που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής :

  • Οι πηγές υδροληψίας (γεωτρήσεις ) είναι εκτός της περιοχής όπου εκδηλώθηκε η δασική πυρκαγιά και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.
  • Το δίκτυο διανομής στην περιοχή Ζάχουλη έχει θραύσεις σε πολλά σημεία.
  • Υπάρχει τουλάχιστον ένα αντλιοστάσιο το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.
  • Το δίκτυο για την περιοχή του Αλεποχωρίου το οποίο και διαπερνά την καμένη δασική έκταση δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθεί λόγω μικρών εστιών που υπάρχουν ακόμα στην περιοχή.
  • Το ίδιο ισχύει και για τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια του δικτύου του Αλεποχωρίου.
  • Για λόγους ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία στο δίκτυο Αλεποχωρίου.
  • Υπάρχει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος γενικευμένη σε όλη την περιοχή με αποτέλεσμα το δίκτυο σε όλο το μήκος να μην λειτουργεί στην περιοχή της Ζάχουλη.

Διαπιστώθηκε από το αρμόδιο κλιμάκιο ότι υφίστανται βάσιμες ενδείξεις ότι το νερό́ είναι ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ και για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας προβαίνουμε στην ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ της χρήσης του νερού που παρέχεται και στα δύο δίκτυα για όλες τις οικιακές χρήσεις (πόση, μαγείρεμα, ατομική υγιεινή) διότι μπορεί να επιφέρει ενδεχόμενο κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία.

Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής ενημέρωσε με έγγραφο της 21/07/22 τους υπεύθυνους ύδρευσης της περιοχής, οι οποίοι καλούνται να προβούν σε δέουσες ενέργειες και θα επανέλθει το αρμόδιο κλιμάκιο για δειγματοληψία νερού και νέες διαπιστώσεις, πριν την χρήση του νερού από τους πολίτες. Εφόσον διαπιστωθεί με συνεχείς ελέγχους ότι δεν υπάρχουν πλέον βλάβες στο δίκτυο και ότι τηρούνται οι τιμές των ποιοτικών παραμέτρων του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από εργαστηριακούς ελέγχους σε κρίσιμα σημεία του δικτύου που θα πραγματοποιήσει η υπηρεσία μας, θα γίνει άρση της προσωρινής απαγόρευσης. Επ’ αυτού, θα υπάρξει νεότερη  ενημέρωση.