Τι γίνεται με Νομικά Πρόσωπα-Επιτροπές αλλά και Αντιδημαρχίες

Από 1ης του νέου έτους, δεν είναι μόνο η Διοίκηση που αλλάζει στον Δήμο Μεγαρέων αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, που καλείται η νέα δημοτική αρχή με Δήμαρχο Μεγαρέων τον Παναγιώτη Μαργέτη να διαχειριστεί.

Πέραν των όσων παραλάβει από την απελθούσα δημοτική αρχή που διοίκησε εννέα χρόνια στον δήμο Μεγαρέων, η νέα διοίκηση Π. Μαργέτη έχει να αντιμετωπίσει και τις μεγάλες αλλαγές που επιφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας διακυβέρνησης των Δήμων όλης της χώρας, με βασικότερη την κατάργηση όλων των νομικών προσώπων – αλλαγή που «κόβει» τα χέρια που «λύνει» ως σήμερα σε ζητήματα ευελιξίας διοίκησης των δήμων.

Εξαίρεση ζητά από τον νόμο κατάργησης η ΔΗΚΕΔΗΜΕ

 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι “η νέα διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων θα αποφασίσει για τον προϋπολογισμό και για τη λειτουργία των νομικών προσώπων”. Η νέα διοίκηση και ο νέος Δήμαρχος Π. Μαργέτης ήδη συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του δήμου για τα σημαντικά θέματα που αφορούν τις πόλεις μας την προσεχή χρονική περίοδο.

Όμως σε αυτή τη συνάρτηση, οι παράγοντες που πρόκειται να καθορίσουν την μετέπειτα πορεία είναι η νομοθεσία και όσα ορίζονται από την κυβέρνηση, η βούληση της νέας διοίκησης που έλαβε την εντολή των πολιτών Μεγάρων και Νέας Περάμου και το πλαίσιο και οι συνθήκες που υφίστανται στον Δήμο Μεγαρέων.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

ΕΩΣ 5 ΟΙ ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ο πληθυσμός του Δήμου Μεγαρέων (Μέγαρα και Νέα Πέραμος) σύμφωνα με την απογραφή του 2021 είναι 38.033 κάτοικοι. Συνακόλουθα, προβλέπονται βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων και οι θέσεις των αιρετών που εκπροσωπούν και αποφασίζουν για τους πολίτες.

Σε δήμους με πληθυσμό από 20.001 έως 50.000 κατοίκους, όπως ο Δήμος Μεγαρέων, ορίζονται έως 5 –έμμισθοι- αντιδήμαρχοι. Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για 1 ή 2 επιπλέον –άμμισθους-αντιδημάρχους, κατόπιν απόφασης του Δημάρχου που αποφασίζει και για το σύνολο των αντιδημάρχων.

Με τις νέες διατάξεις οι αντιδήμαρχοι προέρχονται αποκλειστικά από την παράταξη του δημάρχου, στο πλαίσιο εναρμόνισης και προσαρμογής του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα –όχι ότι με το προηγούμενο σύστημα είχαν επιτευχθεί στον Δήμο Μεγαρέων καινοτομίες με συνεργασία διοίκησης-αντιπολίτευσης.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Μελετώντας την εγκύκλιο 1237 /06-11-2023, το πρώτο και βασικό που ορίζεται είναι η επέκταση της θητείας των νέων αιρετών κατά ένα έτος: η θητεία είναι πενταετής, από το 2024 ως το 2029.

Η 2η μεγάλη αλλαγή είναι η κατάργηση των νομικών προσώπων που επανέρχονται στη δικαιοδοσία του εκάστοτε δήμου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 27-30, προβλέπεται αυτοδίκαιη κατάργηση δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κοινωφελών επιχειρήσεων, σχολικών επιτροπών και μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους δήμους  στις 31.12.2023.

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω νομικών προσώπων ασκούνται από την 1η.1.2024  από τον δήμο.

Ιδιαίτερα για τα νομικά πρόσωπα που έχουν μέσο όρο προϋπολογισμού άνω των 600.000 ευρώ, αυξάνεται κατά έναν (1) ο αριθμός των αντιδημάρχων.

Στην περίπτωση του Δήμου Μεγαρέων, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗΚΕΔΗΜΕ) έχει κύκλο εργασιών που ξεπερνά το 1 εκατ. Ευρώ, κατά συνέπεια, προβλέπεται να οριστεί Αντιδήμαρχος, για την άσκηση αρμοδιοτήτων συναφών της καταργούμενης (αναπτυξιακής και πολύπλευρης προσφοράς) ΔΗΚΕΔΗΜΕ.

Όμως ο Δήμος Μεγαρέων ετοιμάζεται να υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης από την νομοθεσία, ώστε να παραμείνει σε λειτουργία η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων. Δείτε περισσότερα.

Επιφύλαξη διατυπώνεται για τις σχολικές επιτροπές, λόγω συνέχειας της σχολικής χρονιάς. Όμως εν γένει οι εξαιρέσεις δίνονται με δυσκολία και με σκληρές προϋποθέσεις, με απόφαση Υπουργού Εσωτερικών. Ιδιαίτερα, η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εκδίδεται εφόσον προηγουμένως έχει υποβληθεί αίτηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου έως την 15η.11.2023, η οποία  πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που να δικαιολογούν τους λόγους μη κατάργησης των νομικών προσώπων.

Για την ομαλή λειτουργία των δήμων, υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν επιτροπές για όσα νομικά πρόσωπα καταργούνται, με μέλη που δεν είναι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, προβλέπεται η υποχρεωτική σύσταση επιτροπών με συμμετοχή εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Εκτός από τα Νομικά πρόσωπα, καταργούνται και θεσμικά όργανα: η οικονομική επιτροπή (που αποτέλεσε «εργαλείο» έγκρισης σειράς αποφάσεων από τη διοίκηση Σταμούλη, όταν το δημοτικό συμβούλιο δεν «έδινε πράσινο φως» πλειοψηφίας), η επιτροπή ποιότητας ζωής, η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης. Οι επιτροπές αυτές αντικαθίστανται από μια νέα ενοποιημένη –αλλά μικρότερη σε αριθμό ατόμων- Δημοτική Επιτροπή, που αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες των καταργούμενων επιτροπών.

ΦΑΝΕΡΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αλλαγές και στην διαδικασία ανάδειξης του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου: Εξουσίες στον επικεφαλής κάθε συνδυασμού χωρίς άλλες εσωκομματικές-δημοκρατικές διαδικασίες

Αλλάζει και (μικρή αλλά) σημαντικά συμβολική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου. Καταργείται η ενδοπαραταξιακή ψηφοφορία για την ανάδειξη υποψηφίου από τους συνδυασμούς: για κάθε θέση του προεδρείου υποδεικνύεται, πλέον, ένας υποψήφιος από τον επικεφαλής κάθε παράταξης. Η ψηφοφορία που θα ακολουθήσει για την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι για πρώτη φορά φανερή.

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Με τη νέα διάταξη του άρθρου 7 του ν. 5056/2023 εισάγεται μια ειδική αλλά μη αποφασιστικού χαρακτήρα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με σκοπό τον έλεγχο των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.  Το δημοτικό συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε δύο (2) μήνες, προκειμένου για γίνει συζήτηση για τα θέματα που θέτουν οι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Στην εν λόγω ειδική συνεδρίαση δεν λαμβάνεται κάποια απόφαση και επομένως δεν εφαρμόζονται διατάξεις σχετικές με την τήρηση των κανόνων της απαρτίας.

ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές, νέες διευκρινίσεις δίνονται από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λ. Κυρίζογλου για τις αποδοχές των αιρετών στους στους δήμους.

Όσον αφορά δήμους μεγέθους του Δήμου Μεγαρέων, οι μηνιαίες αποδοχές του Δημάρχου είναι 3.420 ευρώ και κάθε Αντιδημάρχου οι μηνιαίες αποδοχές είναι 1.710 ευρώ. οι αποδοχές του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου είναι 720 ευρώ.

Οι δε αποζημιώσεις των δημοτικών συμβούλων – και όχι των δημάρχων και αντιδημάρχων – για τη συμμετοχή τους στα Δημοτικά Συμβούλια ανέρχονται από 38,89 έως 55,57 ευρώ μικτά και για συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών.

 

Επιμέλεια: Αλέκα Σταματιάδη