Ανακοίνωση του Δήμου Ελευσίνας για τους Δασικούς Χάρτες

 

Με την υπ΄ αριθμ. οικ. 17543/13.02.2021 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής ανακοινώθηκε ότι αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του «Ελληνικού Κτηματολογίου» (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx) δασικοί χάρτες δήμων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Ελευσίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου», μέσω του οποίου, και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού μέχρι την Πέμπτη 10.06.2021, ενώ η προθεσμία για κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 30.06.2021.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκεται στη Διεύθυνση: Παλληκαρίδη 19-21, Αιγάλεω, Τ.Κ 19100, τηλ. 210-5904744, email: ddasonda@gmail.com, τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 10:30 π.μ. έως και 14:30 μ.μ. καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.