Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο με αφορμή το με αρ. πρωτ. 777/18-06-2024 έγγραφο του Αντιδημάρχου Παιδείας και Πολεοδομίας Δήμου Φυλής, Νίκου Χατζητρακόσια.

Στο εν λόγω έγγραφο,  ο αντιδήμαρχος κάνει λόγο για την ανάγκη διατήρηση των Σχολικών Επιτροπών και προτείνει την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και τη δημιουργία ενιαίου πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών.

Ο κ. Μπούρας, αναμένοντας την απάντηση του υπουργού, θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, προκείμενου να υπάρξει θετική έκβαση.