Αποτελεσματικότητα Ελέγχων Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δυτικής Αττικής, πραγματοποίησε  δειγματοληψία  στα πλαίσια του Προγράμματος  Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων  ΕΦΕΤ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2024 -2025 για παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών στο προϊόν  «σοκολάτα γάλακτος με ολόκληρο αμύγδαλο 90 grLACMI» ανάλωση πριν από 24/07/2024 και αριθμό παρτίδας  L2407233.

Το Γενικό Χημείο του Κράτους έκρινε ότι το προσκομισθέν  δείγμα σοκολάτας, το οποίο εξετάστηκε ως προς τη παρουσία αραχίδων και βρέθηκε ΘΕΤΙΚΟ,   είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ [παρ. 1 (γ) του άρθρου 9 και παρ. 1 του άρθρου 21 του καν. (Ε.Ε.)1169/2011] και ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ [άρθρο 14 του καν. (Ε.Κ.)  178/2002, καθώς  το  αλλεργιογόνο  «αραχίδα» [στοιχείο 5, Παράρτημα ΙΙ του Καν. (Ε.Ε.) 1169/2011] δεν αναγράφεται στον κατάλογο συστατικών του προϊόντος.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. έχει προβεί σε ανάκληση του προϊόντος και ενημέρωση στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (Rapid Alert System for Food & Feed [RASFF]).

Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι αλλεργικοί στις αραχίδες/αράπικο φιστίκι και έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα του ανωτέρω προϊόντος (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Κλεάνθης Βαρελάς δήλωσε σχετικά: “Η προστασία των πολιτών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δυτικής Αττικής διενεργεί συνεχής ελέγχους για την ασφάλεια των καταναλωτών. Η ετοιμότητα και η εγρήγορση των Υπαλλήλων συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα αυτού του σκοπού”.