Ζητούνται εργάτες στο τμήμα παραγωγής, στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής.

Η εργασία θα περιλαμβάνει: μοντάρισμα (συναρμολόγηση) σε γραμμή παραγωγής. 

Απαραίτητα Προσόντα

  • Ικανότητα για προσεκτική και υπεύθυνη εργασία
  • Καλή κατανόηση της ελληνικής γλώσσας
  • Αντοχή στην τυποποιημένη εργασία
  • Ειλικρίνεια, καλή επικοινωνία και προθυμία για εξέλιξη και παραγωγή

Παροχές

  • Ασφάλιση, ικανοποιητικός μισθός και οργανωμένος χώρος εργασίας
  • Συνεργασία και εκπαίδευση από πετυχημένα άτομα του χώρου
  • Δυνατότητα εξέλιξης και αύξησης του μισθού βάσει παραγωγικότητας
Πληροφοριές

Τηλ.Επικ:6985864381